Psykodynamisk terapi i Stockholm

​Något som man blir allt mer och mer medveten om i dagens samhälle är vår psykiska hälsa, tidigare har detta varit mycket tabubelagt och därför har det för många känts svårt att söka hjälp när man faktiskt känner att man behöver det för att få ett lyckligare och bättre liv helt enkelt. Det kan vara så att man har en diagnos som man behöver hjälp att hantera för att få en fungerande vardag, man har varit med om en traumatisk händelse nyligen eller tidigare i sitt liv, man har en klinisk depression eller kanske mår dåligt överlag utan att ha en diagnos. 

Oavsett vad det är som gör att du känner att du skulle må bättre av terapi och en behandling är det viktigt att du uppsöker vård för att det ska kunna vända. En behandlingsmetod som är mycket populär och effektiv är psykodynamisk samtalsterapi, detta går ut på att du tillsammans med din terapeut lägger upp en plan där du går på regelbundna samtal för att komma till roten av dina problem och sedan åtgärda detta på ett sätt som passar just dig som individ. Hos Terapirummet i Stockholm arbetar man med just denna metod och därför är dem ett mycket populärt val. Du kan läsa mer om terapi i Stockholm genom att klicka på länken i artikeln. 

Terapi för alla

Eftersom att det inte bara är enskilda händelser eller enstaka personer som kan behöva terapi kan man hos Terapirummet även få möjlighet till parterapi, något som verkligen kan gynna ett förhållande. Inte bara om man har genomgått tuffa perioder av olika slag utan även i ett förebyggande syfte för en mer kärleksfull och kommunikativ relation. ​

Träffa en erfaren psykoterapeut i Täby

Något som många behöver idag är samtalsterapi och även KBT för att man ska kunna må bättre, få ökad livskvalitet och kanske komma ur en mörk spiral som livet kan bli om man inte mår bra eller har gått igenom en jobbig och traumatisk händelse eller period i sitt liv. Det blir även mer och mer accepterat i samhället att faktiskt gå i terapi även om det är något som borde vara självklart då det i de flesta fall kan öka livskvalitén markant och är därför en investering i livet som är obetalbar i de flesta lägen. 

Då är det också viktigt att man vänder sig till en professionell och erfaren terapeut som kan hjälpa dig att anpassa och lägga upp en behandlingsplan och metod som kommer att fungera utifrån dina önskemål och behov. Då är det absolut Åsa Norén som ni ska vända er till om ni är ute efter en psykoterapeut Täby, hon är utbildad läkare och psykoterapeut och har sin egen mottagning ute på Lidingö dit ni alltid kan vända er till oavsett vilka problem det är som ni önskar få hjälp med. Hon använder sig av såväl KBT (kognitiv beteende terapi) som psykodynamisk samtalsterapi både på egen hand och i kombination för att ni ska få den behandling och hjälp som passar just er som individ, par eller familj.​

Enskilda samtal och parterapi

Eftersom att terapi är något som kan hjälpa er att hantera och ta sig ur otroligt många jobbiga och svåra situationer i livet är det absolut något som man ska använda sig av såväl som vuxen, nybliven mamma eller pappa, barn och ungdom eller som par. 

Därför kan ni alltid vända er till Åsa Norén när ni söker efter en psykoterapeut i Täby som alltid kan hjälpa er utifrån er specifika situation. Surfa in på hennes hemsida www.asanoren.se för att läsa mer och komma i kontakt för att boka er tid inom kort. ​​

Få hjälp genom psykodynamisk terapi i Stockholm

Bär man med sig något som upplevs som jobbigt från barndomen kan det vara läge att prova terapi Stockholm, det är en psykologimetod som går tillbaka i tiden för att hitta källan till problemet och bearbeta saker därifrån. Det är en metod som inte är lika omtalad som andra mer dagliganvända metoder, men se gärna information om bokning och liknande de för just psykodynamisk psykodynamisk terapi Stockholm.

Regressionsterapi och psykodynamisk terapi som metod

Själva begreppet kommer ursprungligen från begreppet regress vilket betyder tillbakagång. Inom psykologin menar somliga forskare att det är viktigt med tillbakagång till barndomen eftersom detta är förklaring till många handlingar. Under en krissituation reagerar många genom att ta steg tillbaka och detta kan leda till naiva handlingar och primitivisering av beteendet.

Man tror att delar av anledningen till att somliga reagerar på detta sätt beror på att man redan som barn fick lära sig att man inte talar om problem. Detta leder till att det inte lärt sig ventilera svårigheter och inte tänker rationellt under en mycket pressad situation. Under psykodynamisk terapi kan man få lära sig att handskas med obehagliga känslor på ett bättre sätt, något som i längden leder till att man kan handskas med krissituationer bättre. Går man inte och får hjälp kommer man fortsätt att ta fram olika personligheter hos sig själv för att klara av att bearbeta situationer som upplevs som otrevliga. Att ta fram så kallade delpersonligheter är nämligen något barn lär sig att göra för att klara av händelser som de lärt sig att man inte skall tala om.

Genom att delta i regressionsterapi och psykodynamisk terapi kan man få hjälp att förstå ens eget beteende. Det har också visat sig att genom deltagande i denna terapimetod har personer fått tillbaka sin spontana förmåga eller kreativa sida.